Jako André Citroën

18 kwietnia 1900 roku Głowno odwiedził André Citroën, dla którego wizyta ta stała się momentem zwrotnym i przyczyniła się do powstania marki samochodów, której dał swoje nazwisko. W 121 rocznicę na chwilę wcieliłem się w niego.

To w Głownie André Citroën zobaczył po raz pierwszy daszkowe koła zębate, po zakupie patentu produkował je we Francji, zaś od 1919 roku uruchomił fabrykę samochodów. Symbolem firmy stał się ośmiobok z dwoma “szewronami” – odbicie zarysu zębów daszkowych.

fot.

Więcej informacji o rocznicy:

https://lowiczanin.info/pl/19_wiadomosci_z_regionu/634_glowno-strykow/286959_znak-marki-citro-n-swoj-poczatek-ma-w-glownie.html

oraz:

Print Friendly, PDF & Email